Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.

Thông tin

1. CHARMILLES.VN LÀ WEBSITE CỦA THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG CHARMILLES

-    CHARMILLES.VN là kênh mua sắm và hỗ trợ công tác chăm sóc Khách Hàng của Thương hiệu thời trang Charmilles;
-   Kể từ khi ra mắt vào năm 2007CHARMILLES.VN đã - đang và sẽ không ngừng cải tiến và nâng cấp để ngày một hoàn thiện tính năng, thân thiện nhất với Khách Hàng.

2. CHÍNH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN ONLINE

2. 1  THẺ BẠC / ROSE 
 
ĐIỀU KIỆN
● Khách hàng có tổng giá trị hóa đơn từ: 3.000.000 VNĐ trong 01 năm kể từ ngày bắt đầu sử dụng thẻ
● Điều kiện gia hạn thẻ: Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 3.000.000 VNĐ trong 01 năm tiếp theo sử dụng thẻ
● Điều kiện nâng hạng thẻ VÀNG/LILY MEMBERSHIP: Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 8.000.00 VNĐ kể từ ngày đạt hạng thẻ BẠC/ROSE MEMBERSHIP

QUYỀN LỢI
● Giảm 5% khi mua hàng tại hệ thống Charmilles các đơn hàng tiếp theo kể từ ngày đạt hạng thẻ

2.2   THẺ VÀNG / LILY

ĐIỀU KIỆN
● Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 8.000.000 VNĐ trong 01 năm Hoặc Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ: 8.000.000 VNĐ trong vòng 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ BẠC/ROSE MEMBERSHIP
● Điều kiện gia hạn thẻ: Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 8.000.000 VNĐ trong 01 năm tiếp theo sử dụng thẻ 
● Điều kiện nâng hạng thẻ KIM CƯƠNG/ORCHID MEMBERSHIP: Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 16.000.000 VNĐ trong 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ VÀNG/LILY MEMBERSHIP

QUYỀN LỢI
● Giảm 15% khi mua hàng tại hệ thống Charmilles trong vòng 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ

2.3  THẺ KIM CƯƠNG / ORCHID    

ĐIỀU KIỆN
● Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 16.000.000 VNĐ trong 01 năm Hoặc Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ: 16.000.000 VNĐ trong vòng 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ VÀNG/LILY MEMBERSHIP
● Điều kiện gia hạn thẻ: Khách hàng có tổng giá trị mua hàng từ 16.000.000 VNĐ trong 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ KIM CƯƠNG/ ORCHID MEMBERSHIP

QUYỀN LỢI
● Giảm 15% khi mua hàng tại hệ thống Charmilles trong vòng 01 năm kể từ ngày đạt hạng thẻ.

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN ONLINE

1.    Thẻ có giá trị duy nhất đối với chủ thẻ. Không được phép sang nhượng hay cho mượn thẻ dưới mọi hình thức;
2.    Vui lòng đọc số điện thoại khi thanh toán để tích lũy điểm và áp dụng chiết khấu của thẻ;
3.    Chiết khấu thẻ chỉ được áp dụng với hàng nguyên giá;
4.    Điểm tích lũy của chủ thẻ (tương ứng với giá trị mua hàng) sẽ được quy đổi thành các phần quà có giá trị, duy trì và nâng hạng thẻ;
5.    Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký, đạt hạng thẻ, gia hạn hoặc nâng hạng thẻ;
6.    Thẻ được áp được áp dụng cho tất cả hình thức mua hàng tại cửa hàng và mua hàng online, không bao gồm các đại lý;
7.    Thẻ này do Charmilles phát hành và là tài sản của Charmilles. Charmilles có quyền từ chối sử dụng, tạm khóa, đình chỉ thẻ trong một số trường hợp mà không cần báo trước tới khách hàng.Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website: Charmilles.vnvà Ứng dụng di động của Charmilles được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách và Điều khoản sử dụng thẻ thành viên (”Chính sách và Điều khoản“), kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách và Điều khoản. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách và Điều khoản này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách Hàng truy cập và thực hiện giao dịch với Charmilles sau khi thay đổi Chính sách và Điều Khoản mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Charmilles lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Chính sách và Điều khoản trước khi thực hiện giao dịch.

is added to your shopping cart.
Go to Cart
is added to your wishlist.
Go to Wishlist